Español   Català   

Carretons de gran tonatge en Barcelona 

Grup empresa: SOLUTIONS

A Unión Grúas hem ampliat els serveis que oferim a través de: A. M. INTEGRAL SOLUTIONS, empresa del grup. Amb un personal altament qualificat i amb molts anys d'experiència, els qui podran orientar-li en qualsevol dubte que tingui.

Lloguer tot tipus de maquinària; carretons de tot tipus, carretons de gran tonatge, tisores, plataformes elevadores, transpalets, etc.

També disposem de lloguer de casetes de diferents tipus; amb o sense sanitaris, dutxes i/o aire condicionat.

El lloguer de tanques de tancament i peus de formigó, i tanques per als vianants és l'últim servei incorporat en l'empresa, així com la seva venda.

Pot consultar més informació a la pàgina web:


Per correu electrònic:


O bé per telèfon en el:

657 249 331 (Sr. Antonio Pérez)